AKTET
Journal of Institute Alb-Shkenca
Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca

( ISSN 2073-2244 )

English
(english)


Regjistrimi i autoreve eshte mbyllur

Te nderuar autore,
ju faleminerit per interesin tuaj per te hapur konto per te derguar punimet tuaja
per botim ne Revistën Shkencore të Institutit Alb-Shkenca AKTET.

Mirepo, ju mund/duhet te perdorni te dhenat, me te cilat keni derguar punimin tuaj per konferencat
shkencore gjate Takimit te fundit te IASH-se. Prandaj, vazhdoni drejtperdrejt te faqja per dergimin e punimeve te plota.

Keshilli Botues i Revistës Shkencore AKTET