Takimi i Njëmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 01 - 03 shtator 2016

English
(english)

ROLI I DIASPORËS NË BOTËN SHQIPTARE, DJE, SOT DHE NESËR