Takimi i Katërmbëdhjetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Tiranë, 27 - 27 shtator 2019

English
(english)