Takimi i Pesëmbëdhjetë; vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Prishtinë, 20 - 22 nëntor 2020

English
(english)