Takimi i Gjashtëmbëdhjetë; vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca
Shkup, 01 - 03 tetor 2021

English
(english)