AKTET
Journal of Institute Alb-Shkenca
Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca

( ISSN 2073-2244 )

English
(english)

Data me rëndësi

Afati i fundit për dërgimin e dorëshkrimeve:
  -   deri më 31 maj 2017
Hapja e sistemit për dërgimin e dorëshkrimeve:   -   27 mars 2017