AKTET
Journal of Institute Alb-Shkenca
Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca

( ISSN 2073-2244 )

English
(english)


Kërkimi në ALPA për punime në Revisten AKTET


Ju lutem shënoni fjalët që kërkoni në rubrikat më poshtë.
Kërko në titullin dhe abstraktin e punimit:

Disa rregulla, si te kerkoni me mire per punimin ose autorin qe deshironi!