AKTET
Journal of Institute Alb-Shkenca
Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca

( ISSN 2073-2244 )

English
(english)

AKTET - Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca


  1. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 00_Kopertina.pdf: [ PDF ]
  2. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 0_Ballina.pdf: [ PDF ]
  3. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 105_108.pdf: [ PDF ]
  4. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 109_114.pdf: [ PDF ]
  5. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 115_119.pdf: [ PDF ]
  6. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 121_126.pdf: [ PDF ]
  7. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 127_131.pdf: [ PDF ]
  8. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 133_138.pdf: [ PDF ]
  9. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 139_142.pdf: [ PDF ]
  10. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 13_16.pdf: [ PDF ]
  11. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 143_147.pdf: [ PDF ]
  12. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 149_152.pdf: [ PDF ]
  13. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 153_158.pdf: [ PDF ]
  14. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 159_160.pdf: [ PDF ]
  15. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 161_162.pdf: [ PDF ]
  16. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 17_21.pdf: [ PDF ]
  17. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 23_26.pdf: [ PDF ]
  18. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 27_31.pdf: [ PDF ]
  19. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 33_36.pdf: [ PDF ]
  20. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 37_40.pdf: [ PDF ]
  21. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 41_48.pdf: [ PDF ]
  22. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 49_52.pdf: [ PDF ]
  23. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 53_57.pdf: [ PDF ]
  24. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 59_63.pdf: [ PDF ]
  25. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 65_69.pdf: [ PDF ]
  26. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 71_74.pdf: [ PDF ]
  27. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 75_80.pdf: [ PDF ]
  28. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 81_83.pdf: [ PDF ]
  29. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 85_88.pdf: [ PDF ]
  30. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 89_92.pdf: [ PDF ]
  31. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 93_97.pdf: [ PDF ]
  32. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 99_104.pdf: [ PDF ]
  33. Aktet, Vellimi II, Nr.1, pp. 9_12.pdf: [ PDF ]
  34. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 00_Kopertina.pdf: [ PDF ]
  35. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 0_Ballina.pdf: [ PDF ]
  36. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 109_114.pdf: [ PDF ]
  37. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 115_120.pdf: [ PDF ]
  38. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 121_126.pdf: [ PDF ]
  39. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 127_132.pdf: [ PDF ]
  40. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 133_138.pdf: [ PDF ]
  41. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 139_142.pdf: [ PDF ]
  42. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 143_148.pdf: [ PDF ]
  43. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 149_154.pdf: [ PDF ]
  44. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 155_162.pdf: [ PDF ]
  45. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 15_20.pdf: [ PDF ]
  46. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 163_168.pdf: [ PDF ]
  47. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 169_174.pdf: [ PDF ]
  48. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 175_180.pdf: [ PDF ]
  49. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 181_186.pdf: [ PDF ]
  50. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 187_192.pdf: [ PDF ]
  51. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 193_198.pdf: [ PDF ]
  52. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 199_204.pdf: [ PDF ]
  53. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 205_208.pdf: [ PDF ]
  54. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 209_212.pdf: [ PDF ]
  55. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 213_218.pdf: [ PDF ]
  56. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 219_224.pdf: [ PDF ]
  57. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 21_26.pdf: [ PDF ]
  58. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 225_226.pdf: [ PDF ]
  59. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 227_228.pdf: [ PDF ]
  60. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 27_32.pdf: [ PDF ]
  61. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 33_38.pdf: [ PDF ]
  62. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 39_44.pdf: [ PDF ]
  63. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 45_52.pdf: [ PDF ]
  64. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 53_58.pdf: [ PDF ]
  65. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 59_64.pdf: [ PDF ]
  66. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 65_70.pdf: [ PDF ]
  67. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 71_76.pdf: [ PDF ]
  68. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 77_82.pdf: [ PDF ]
  69. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 83_88.pdf: [ PDF ]
  70. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 89_94.pdf: [ PDF ]
  71. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 95_98.pdf: [ PDF ]
  72. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 99_108.pdf: [ PDF ]
  73. Aktet, Vellimi II, Nr.2, pp. 9_14.pdf: [ PDF ]
  74. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 0_Ballina.pdf: [ PDF ]
  75. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 101_105.pdf: [ PDF ]
  76. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 107_111.pdf: [ PDF ]
  77. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 113_116.pdf: [ PDF ]
  78. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 117_121.pdf: [ PDF ]
  79. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 123_130.pdf: [ PDF ]
  80. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 131_140.pdf: [ PDF ]
  81. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 13_16.pdf: [ PDF ]
  82. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 141_145.pdf: [ PDF ]
  83. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 147_148.pdf: [ PDF ]
  84. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 149_150.pdf: [ PDF ]
  85. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 17_22.pdf: [ PDF ]
  86. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 23_26.pdf: [ PDF ]
  87. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 27_30.pdf: [ PDF ]
  88. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 31_36.pdf: [ PDF ]
  89. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 37_42.pdf: [ PDF ]
  90. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 43_49.pdf: [ PDF ]
  91. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 51_56.pdf: [ PDF ]
  92. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 57_61.pdf: [ PDF ]
  93. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 63_67.pdf: [ PDF ]
  94. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 69_73.pdf: [ PDF ]
  95. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 75_80.pdf: [ PDF ]
  96. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 7_12.pdf: [ PDF ]
  97. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 81_85.pdf: [ PDF ]
  98. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 87_91.pdf: [ PDF ]
  99. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 93_96.pdf: [ PDF ]
  100. Aktet, Vellimi II, Nr.3, pp. 97_100.pdf: [ PDF ]